Psykosyntese

Dette er en psykologisk modell som er multidimensional og har et sjelelig fokus. Den ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Psykosyntesen bygger på både tradisjonell dybdepsykologi, psykoanalysen, og eksistensiell psykologi.

Psykosyntesen fokuserer på det friske i menneske og sentralt finner vi arbeidet med delpersonligheter og viljen. Den er transformativ og livgivende, og åpner opp for at du kan være nærværende og kjærlig tilstede i deg selv.

Som psykosyntese psykoterapeut jobber jeg med det som oppstår i rommet, med dine ulike deler av personligheten. Tanker, følelser og med viljen, alt etter hva dine behov er. Psykosyntesen har et sjelelig fokus men det betyr ikke at du må ha det, men det er en fordel om du er åpen for at det er noe mer. At vi er noe mer enn bare det vi kan ser her og nå.

Om du lurer mer på hva psykosyntese er eller vil ha en time så ta kontakt!

Pris: Kr 700 for 60 min