Blogg

Du er mer enn du tror!

Du er mer enn du tror, og ofte er det slik at «det du ikke er definerer hvem du er».

For å komme i kontakt med vårt sanne jeg opplever vi mennesker ofte en rekke med hendelser i livet som setter oss i kontakt med ulike deler av den vi er. Disse delene er strukturer i vår personlighet som er former som har blitt skapt i løpet av barndom, ungdom og som voksen. I psykosyntesen kalles disse for delpersonligheter.

De ulike delene av personligheten lever sitt eget liv i samsvar med sitt behov. Dette skaper ofte store utfordringer og smerter, og kan noen ganger sette deg inn i situasjoner som ikke FØLES ideelle men som faktisk ER ideelle slik at du lærer av de. En høyere mening med dette blir da å få kontakt med de ulike deler og sjelen din. De ulike delpersonlighetene har sin egen vilje, og det er lett å bli et «offer» for denne. Det kan føles som om at man blir trekt i den ene retningen etter den andre. Dette fører ofte til at vi føler oss fortapt og blir dypt ulykkelige. Den ene delen vil noe og den andre delen vil noe annet. For å hjelpe deg ut av denne situasjonen, vil jeg veilede deg til å komme i kontakt med din vilje og din sjels energi. Etterhvert vil du kunne komme i kontakt med din altruistiske viljesenergi som er i stand til å styre delpersonlighetene dine. På den måten blir du kaptein på egen skute og ikke lenger et offer for de ytre omstendigheter.

Å arbeide med viljen synes for meg å være noe av det viktigste vi mennesker gjør for oss selv. Det er ofte slik at hvis ikke du eier din egen vilje så vil noen bruke den for deg i egen regi. Jeg tror at meditasjon er veien til viljen og veien til sjelen. Gjennom meditasjon kan du få kontakt med ulike deler av deg. Det finnes mange type meditasjoner, men den jeg ønsker å invitere deg til å prøve, er kreativ meditasjon som er psykosyntesens meditasjons system.
Kreativ meditasjon handler mye om å skape nye tankesystemer og motta inspirasjon fra ditt høyere potensiale og sjelen. Det er en aktiv måte å jobbe på som gir gode resultater. Mange synes meditasjon er vanskelig og kjedelig, men denne formen for meditasjon er langt fra kjedelig og kan være utfordrende på bakgrunn av at det faktisk vil skje endringer i livet ditt, og det er jo ikke alltid vi er klar for det!

Men er du klar, så vil jeg anbefale deg å være med å prøve. Dette vil kunne gi deg økt nærvær, en mer helhetlig personlighet, og mer frihet og kjærlighet i livet.

 

Velkommen til å prøve!

delpersonligheter