Meditasjon

Kreativ meditasjon er en meditasjons form som er utarbeidet av grunnleggeren av psykosyntesen, Roberto Assagioli.

Det er en aktiv måte å meditere på. Mye av denne meditasjons formen handler om å skape nye tankeformer. Vanligvis så går vi rundt å tenker i ring, vi assosierer det ene med det andre og noen nytt oppstår sjeldent. Jeg vil påstå at det er få av våre egne tanker som virkelig er våre egne. Du kan kanskje synes at det høres rart ut, men mye at det vi får opp som egen tanker er kollektive tanker og tankesystemer. Bare tenk på tanker som du går rundt med hver dag, holdninger som har blitt nedarvet i generasjoner. Både gode og dårlige. Det er slik vi mennesker fungerer. Vi blir pålagt tanker om oss selv når vi er små, som at vi ikke er gode nok, dårlig til å synge eller god f.eks. Dette er tanker som blir til tankesystemer som vi ofte bare ilegger mer og mer bekreftelse. Dette skaper til slutt vår identifikasjon som ofte i ytterste konsekvens fører til at vi lever et liv som ikke er sant, et liv som har blitt pålagt av andre. Målet med kreativ meditasjon er å komme ut av disse mønstrene gjennom å skape nye tanker, nye runder med tankeformer som er mer autentiske med hvem vi er og ønsker å være. Kreativ meditasjon er full av teknikker som kan hjelpe deg med dette, de er reflekterende og skapende, og vil føre med seg endringer i livet ditt og i dine relasjoner.

Så er du nysgjerrig eller ønsker forandringer i livet så vil jeg anbefale deg å prøve både psykosyntese terapi og kreativ meditasjon.

Meditasjon er veien til sjelen, veien hjem!

Pris: Kr 700 for 60 min

Velkommen!

img_466118195730335