Energipsykologi

Dette er en multidimensjonal typologisk retning som kommer  fra læren om de 7 stråler som har sin opprinnelse i esoterisk psykologi. Den bygger på 7 grunnfunksjoner som viser deg hvilket nivå du er på og dynamikken mellom disse nivåer. Den har et helt klart sjels fokus og viser dynamikken mellom sjelen og personligheten. Energipsykologien viser deg rundt i ditt indre hus, viser deg alle dine etasjer og rom, gir deg mulighet til å åpne nye dører. Alt er energi og du er et energi univers i deg selv. Ved å bli bedre kjent med dette energi univers kan du komme i kontakt med dine psykologiske grunnfunksjoner som igjen kan åpne opp til en verden som er rik av muligheter som skaper vekst gjennom integrering av både personlighet og sjel.

De 7 stråler er:

Vilje-kjærlighet-Aktiv intelligens-Harmoni gjennom konflikt-Vitenskap-Idealisme- Orden/magi

De 7 grunnfunksjoner som disse strålene skaper er:

Vilje-følelse-tanke-kreativitet-logikk-lidenskap-handling

Alle mennesker har en indre essens som vi også kan kalle sjelen . Det er din høyeste og innerste identitet som søker å manifestere seg gjennom personligheten.

Personligheten er din hverdags identitet, den du virker igjennom, eller ditt samlede bevisste jeg. Den kommer til uttrykk gjennom tanker, følelser og kropp.

På alle nivåer rummer du samtlige 7 energityper men du er dominert av noen. Det betyr at din sjel har en dominans, din personlighet har en dominans, ditt tankesinn har en dominans, dine følelser har en dominans og din kropp har en dominans.

Det min oppgave som veileder å hjelpe deg å finne dine dominanser. Dette gjøres gjennom at du tar den nye og avansert testen JivaU som generer ca 84 sider om din energi og hvordan du uttrykker deg i verden.

Du vil få svar på:

  • Din sjels energi
  • Personlighets energi
  • Mentale energi
  • Følelse energi
  • Fysisk energi
  • Dine talenter
  • Umodne sider
  • Hvordan integrere de umodne sider

Dette er en unik test og med veiledning så er det mulig å få svar på en del spørsmål om hvorfor livet har vært som det har vært og hvordan du gjennom integrering av personligheten kan skape mer frihet, kjærlighet og harmoni i livet. Det åpner også opp for økt forståelse for hvorfor mennesker er som de er, du kan komme til å forstå deg og dine relasjoner på er helt annet plan. Vi relaterer til hverandre utifra våre energityper og noen er mer kompatibel enn andre, det betyr ikke at noen er bedre enn andre, vi er bare forskjellige. Og slik skal det være. Alt i alt er dette et skikkelig fredsarbeid, det bygger broer og skaper forståelse.

Er du interessert i å finne dine energityper så ta kontakt.

Første time kr 1800 for 90 min

Påfølgende time kr 800 for 60 min

Testen kr: 495

Link til testen:

http://jivayou.com/

Link til andre Energipsykologi sider:

JivaYou Facebook

https://kennethsorensen.dk/

 

fb_img_1468170643596